top of page

轉世 / Reincarnation作品名稱:轉世

藝術家:李蕢至

材料:鋼筋、回收木料

尺寸:260cm(L)x260cm(W)x420cm(H),120cm(L)x120cm(W)x210cm(H)

地點:尼古拉教堂,厄勒布魯,瑞典

年代:2024

作品地圖編號:34

第九屆 OpenArt


以一顆不起眼的種子——種子——為靈感源泉,藝術家讓古老的木材重生為教堂綠色草坪上的雕塑。在大自然的循環中,植物會枯萎,但新的生命會從種子中發芽。 李蕢至賦予再生木材種子形狀,讓這些雕塑成為無限的象徵。

李蕢至的藝術創作尊重生態。這裡有一種崇敬之情,既體現在手的思想上,也體現在內心的思想上。人與自然的互動為永續發展提供了條件。同時,復活的木頭成為相信超越時空意義的喜悅標誌,考驗著創造的本質、人、自然、環境的關係。
Title: Reincarnation

Artist: Lee, Kuei-Chih

Materials: Rebar, Recycled wood

Size: 260cm(L)x260cm(W)x420cm(H),120cm(L)x120cm(W)x210cm(H)

Location: Nikolai Church, Örebro, Sweden

Year: 2024

Number on the map: 34

The 9th OpenArt


With an inconspicuous seed - Seed - as a source of inspiration, the artist allows old wood to be reborn as sculptures on the church's green lawn. In nature's cycle, the plant withers, but new life sprouts from the seed. Kuei-Chih Lee gives reclaimed wood the shape of seeds. The sculptures become symbols of infinity.

Kuei-Chih Lee's artistic creation takes place with respect for ecology. Here there is a reverence that characterizes both the thought of the hand and the heart. Man's interaction with nature provides the conditions for sustainable development. At the same time, the resurrected wood becomes a sign of the joy of believing in a meaning that extends beyond time and space. The relationship between the essence of creation and man, nature and environment is tested.
Konstverk: Reinkarnation

Artist: Lee, Kuei-Chih

Material: Armeringsjärn, Återvunnet trä

Storlek: 260cm(L)x260cm(B)x420cm(H),120cm(L)x120cm(B)x210cm(H)

Plats: Nikolai kyrka, Örebro, Sverige

År: 2024

Nummer på kartan: 34

Det nionde OpenArt


Med ett oansenligt frö – Seed – som inspirationskälla låter konstnären gammalt trä återfödas som skulpturer på kyrkans gröna grästun. I naturens eget kretslopp vissnar växten, men ur fröet spirar nytt liv. Kuei-Chih Lee ger återvunnet virke fröers form. Skulpturerna blir symboler för det oändliga.

Kuei-Chih Lee konstnärliga skapande sker med respekt för ekologin. Här finns en vördnad som präglar både handens och hjärtats tanke. Människans samspel med naturen ger förutsättningar för hållbar utveckling. Det återuppståndna träet blir samtidigt ett signum för glädjen i tro på en mening som sträcker sig bortom tid och rum. Förhållandet mellan skapelsens väsen och människa, natur och miljö prövas.
PROCESS標記:

Comments


bottom of page